wolimex
wolimex start   wolimex mapa strony   wolimex kontakt

STRONA GŁÓWNA / POLITYKA JAKOŚCI

veľkosť písma: A A A

POLITYKA JAKOŚCI

Nasze usługi i produkowane wyroby muszą być najwyższej jakości. Takie mamy podejście od początku założenia WOLIMEXU – a dzięki niemu działamy w Polsce od ponad 25 lat i co najważniejsze rozwijamy się nadal.

W lipcu 2003 roku firma WOLMEX wprowadziła System Zapewnienia Jakości ISO 9001. Certyfikacja wdrożonego w przedsiębiorstwie Sytemu Zarządzania Jakością została przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą DET NORSKE VERITAS w Katowicach.

Firma WOLlMEX opracowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z PN - ISO 9001 : 2000 - "Systemy zarządzania jakością. Wymagania".

W maju 2004 roku podjęto decyzję o wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001 oraz integracji z funkcjonującym Systemem Zarządzania Jakością.

W październiku 2004 roku firma uzyskała certyfikat spełnienia wymagań normy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 :1996. W maju 2005 roku PPUH WOLlMEX otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem w zakresie zgodności z normą ISO 14001:2004.

Systemem  Zarządzania Jakością i Środowiskiem objęto realizację usług budowlanych w zakresie:

  • wykonawstwa robót wodno - kanalizacyjnych,
  • wykonawstwa sieci zewnętrznych kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków,
  • robót hydrotechnicznych, melioracyjnych i ziemnych z zakresu budownictwa lądowego i wodnego,
  • produkcji betonu i wyrobów betonowych
  • uszlachetniania kruszyw naturalnych.


Podstawowym warunkiem pomyślnego funkcjonowania firmy WOLIMEX na rynku jest wysoka jakość wszystkich naszych wyrobów i świadczonych usług, w pełni zaspokajająca potrzeby i oczekiwania Klientów. Firma WOLlMEX współpracuje z kwalifikowanymi poddostawcami gwarantującymi dostawę  wyrobów o najwyższej jakości. W celu utrzymania wysokiego poziomu usług i wyrobów,  Wolimex  prowadzi badania marketingowe. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie zarządzania personelem oraz zarządzania strategicznego ma bezpośredni wpływ na jakość. Wysoki stopień elastyczności Firmy pozwala na wkraczanie w nowe segmenty rynku oraz szybkie zdobywanie w nich stabilnej pozycji.

Ogromny wkład w kreowanie marki Firmy WOLlMEX wnoszą doświadczenie i wiedza Właściciela, kadry kierowniczej i kwalifikacje pracowników. Zatrudniona kadra inżynieryjno¬techniczna z uprawnieniami w różnych branżach posiada duże doświadczenie, które umożliwia rozwiązywanie spraw spornych w trakcie realizacji zamówienia. Umiejętności techniczne, organizacja oraz znajomość nowych technologii w budownictwie pozwalają na spełnienie oczekiwań Klienta. Wielu Inwestorów poznało profesjonalizm firmy WOLlMEX czego dowodem są udzielone przez nich referencje.

wolimex
copyright © 2009 P.P.U.H. "WOLIMEX" ul. Tarnowska 33 34-600 Limanowa
tel: (018) 337-61-00 fax: (018) 337-61-59 e-mail: biuro@wolimex.com.pl