wolimex
wolimex start   wolimex mapa strony   wolimex kontakt

 Lista projektów zrealizowanych przez WOLIMEX  w zakresie KANALIZACJI SANITARNEJ :

 •  Ochrona zlewni rzeki Raby i Zbiornika Dobczyckiego - kanalizacja sanitarna wsi Skomielna Biała, gm. Lubień ok. 39 333,5 mb
   okres realizacji: 1998/2000 
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rabka w ciągu ul. Krakowska - Sądecka sieć boczna i przykanaliki
  ok. 5 582,0 mb
  okres realizacji: 2001/2002
 •  Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Czarny Dunajec w ul. Kantora, Ogrodowej, Kamieńcu Dolnym i Kamieńcu Górnym
  ok. 3 559,0 mb
  okres realizacji: 2002

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamienica
  ok. 15 576,0 mb
  okres realizacji: 2002
 •  Wykonanie sieci kanaliz. sanit. wraz z kanałami bocznymi i przyłączami do budynków - zad. II w m. Rokiciny i Raba Wyżna
  ok. 8 914,0 mb
  okres realizacji: 2001/2003
 • Budowa kanalizacji sanitarnej m. Łącko - Kiczonki - Zagorzyn
  ok. 4 885 mb
  okres realizacji: 2004
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Rabka - osiedle Traczykówka w ramach kompleksowego programu utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródeł do zapory w Dobczycach
  ok. 8 543,9 mb
  okres realizacji: 2003/2004
 • Kanalizacja osiedla domków jednorodzinnych w Limanowej w rejonie ul. J. Marka, Andrusikiewicza, Flizaka, Mytki Ilmanowity
  ok. 2 006,5 mb
  okres realizacji: 2004
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Wetlinie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
  ok. 11 013 mb
  okres realizacji: 2004
 • Kanalizacja wsi Konina, Poręba Wielka, Koninki i część wsi Niedźwiedź, kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami na obszarze od Gorczańskiego Parku Narodowego do Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej
  ok. 6 824,7 mb
  okres realizacji: 2004/2005
 • Rozwój Gospodarczy Gminy Brzesko
  ok. 52 492 mb
  termin realizacji: 2003/2005

 • Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II
  ok. 14 547 mb termin realizacji: 2004/2005
 • Rozwój Gospodarczy Tarnowa - kanaliz. sanit. podciśnieniowa - grawitacyjna
  ok. 97 880,93 mb
  modernizacja drogi gminnej
  - 45 918 m2
  modernizacja drogi wojewódzkiej
  - 25 370 m2
  okres realizacji: 2004/2005
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Mucharz (kolektory główne A i B) w ramach inwestycji Budowa Zbiornika Świnna Poręba
  ok. 4240 mb
  termin realizacji: 2004/2005
 • Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III
  ok. 47 000 mb
  okres realizacji: 2004/2006

 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w gminie Lubień, w ramach kompleksowego utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródeł do zapory w Dobczycach
  ok. 20 012 mb
  okres realizacji: 2003/2005
 • Wykonanie sieci kanaliz. sanit. w Kasince Małej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w gminie Lubień
  ok. 41 672 mb
  okres realizacji: 2003/2006
 • System kanalizacyjny Gminy Mucharz - kanalizacja sanitarna - Mucharz - sieć rozdzielcza podzielona na 4 etapy
  Okres realizacji: 2006 r
 • Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej Dzielnica Zawada w Nowym Sączu
  Inwestor: Miasto Nowy Sącz
  Zakres: sieć kanaliz. 15 888 mb
  Okres realizacji: 2007 r
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasto Tarnów
  Inwestor: Tarnowskie Wodociągi
  Zakres: zaprojektowanie i wykonanie ok. 41 000 mb kanaliz. sanitarnej
  Zkres realizacji: 2008 r.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim
  Inwestor: Gmina Czernichów
  Zakres: sieć kanaliz. - 35 000 mb budowa nowej oczyszczalni ścieków o przep. Q = 600 m3/d
  Okres realizacji: 2007 r.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipnik w Bielsku Białej
  Inwestor: "AQUA" Bielsko Biała
  Zakres: sieć kanal. ok. 27 000 mb
  Okres realizacji: 2007 r.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku Białej
  Inwestor: "AQUA" Bielsko Biała
  Zakres: sieć kanal. ok. 33 000 mb 
  Okres realizacjiL 2007 r.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z renowacją kanalizacji sanitarnej deszczowej oraz moderniz. sieci wodociągowej na obszarze objętym projektem na południe od rzeki                                                                   Pszczynki - zad. 3 w ramach projektu 
 • Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I"
  Inwestor: Gmina Pszczyna
  Zakres: zaprojektowanie i wykonanie ok. 61 000 m kanalizacji i ok. 74 000 m wodociągu  Okres realizacji: 2009 r.
wolimex
copyright © 2009 P.P.U.H. "WOLIMEX" ul. Tarnowska 33 34-600 Limanowa
tel: (018) 337-61-00 fax: (018) 337-61-59 e-mail: biuro@wolimex.com.pl