wolimex
wolimex start   wolimex mapa strony   wolimex kontakt

Przewierty sterowane są innowacyjnymi metodami budowy i renowacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych i innych.

Przewierty sterowane wykonujemy w miejscach gdzie niemożliwe jest zastosowanie technologii wykopu otwartego: pod drogami, torami kolejowymi, ciekami wodnymi bądź w terenach mocno nawodnionych.

 

Do zalet tej technologii bezwykopowej możemy zaliczyć:

- stosowanie tej technologii nie powoduje uszkodzeń obiektów, pod którymi wykonywany jest przewiert tj. drogami, torami kolejowymi, co wiąże się ze znacznymi oszczędnościami związanymi z brakiem konieczności odtwarzania terenu,

- przewiert sterowany nie zakłóca ruchu drogowego, ani żadnych działań prowadzonych na jego trasie,

- przewierty są metodami o wysokiej precyzji i pozwalają na bieżące śledzenie trasy i głębokości wykonywanego przewiertu,

- umożliwia zastosowanie jako materiału rur PE lub stalowych,

- jednorazowo możliwe jest wykonanie przewiertu o długości do 200 m bez stosowania dodatkowych elementów wyposażenia,

- stosowane są w zakresie średnic: 40 – 315 mm – sieci wodociągowe, 40 – 400 mm - sieci kanalizacyjne, do 500 mm – przewierty z rurą ochronną.

 

Nasz park maszynowy składa się z dwóch maszyn firmy Tacto – Technik: GRUNDODRILL 15X GRUNDODRILL 15N


Przewierty sterowane

wolimex
copyright © 2009 P.P.U.H. "WOLIMEX" ul. Tarnowska 33 34-600 Limanowa
tel: (018) 337-61-00 fax: (018) 337-61-59 e-mail: biuro@wolimex.com.pl