wolimex
wolimex start   wolimex mapa strony   wolimex kontakt

STRONA GŁÓWNA / O FIRMIE / Kalendarium firmy

veľkosť písma: A A A

Rok 1984

Eugeniusz Wojak zakłada firmę – na początku jest to zakład rzemieślniczy Specjalizuje się w rekultywacji terenów i robotach ziemnych w zakresie robót wodno – melioracyjnych i kanalizacyjnych, a także w instalacjach sanitarnych i centralnego ogrzewania.

Rok 1989

Zakład rzemieślniczy przyjmuje nazwę HANDROLMEK  i poszerza zakres działalności o budownictwo ( usługi budowalno - montażowe, instalacyjne, melioracyjne, roboty ziemne wraz z rekultywacją gruntów, instalatorstwo sanitarne, wodociągowe i gazowe) oraz działalność handlową (między innymi handel hurtowo – detaliczny – zarówno eksport jak i import) w zakresie materiałów budowlanych.

Rok 1992

Eugeniusz Wojak dokonuje zakupu Zakładu Wyrobów Metalowych – Sławków. W tym samym roku firma przyjmuję nazwę WOLIMEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe i dalej sukcesywnie poszerza swoją działalność o prace z zakresu budownictwa lądowego i wodnego, wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą sieci wodno – kanalizacyjnych i gazowych, oczyszczalni scieków, robót hydrotechnicznych, melioracyjnych i ziemnych.

Rok 1993

Do zakresu działalności przedsiębiorstwa dochodzą: wykonawstwo robót z zakresu inżynierii lądowej, budownictwa komunikacyjnego, budowy, remontów i utrzymania dróg, ulic i mostów, zagospodarowania obiektów budowlanych ( drogi dojazdowe, place postojowe, zieleń); projektowanie i adaptacja obiektów budowlanych uwzględniająca usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych; produkcja betonu i wyrobów betonowych.

Rok 1997

Otwiera się nowa siedziba firmy – mieszcząca się przy ul. Tarnowskiej 33 w Limanowej.

Rok 2004

Uruchomienie eksploatacji i przerobu kruszyw w Charzewicach

Rok 2006

Wolimex sukcesywnie poszerza zakres świadczonych usług o wykontastwo sieci kanalizacyjnych, wodociągowych metodą przewiertów sterowanych, renowacji rurociągów metodą burstliningu i monitoring przewodów kanalizacyjnych.

Rok 2009

Wielkie święto firmy - 25.lecie istnienia.

wolimex
copyright © 2009 P.P.U.H. "WOLIMEX" ul. Tarnowska 33 34-600 Limanowa
tel: (018) 337-61-00 fax: (018) 337-61-59 e-mail: biuro@wolimex.com.pl